18 Ağustos 2009 Salı

Kürtler ne istiyor?Dr. İsmet Turanlı
dr_ismetturanli@mynet.com

Kürtler, 1808 denberi 30 kere isyan ederek özgürlük savaşı vermiştir. PKK 25 senedenberi isyan bayrağını çekmiş , bu savaşta, Genelkurmay’ın bildirisine göre 5 000 Mehmetcik hayatını kaybederken, 30 bin PKK’lı genç hayatını yitirmiştir. Bu kadar ciddi tarihi bir gerçek ortada iken hâlâ bazı şovenist kalemşörler ve aklını peynir ekmek ile yemiş siyasiler ‚’ Kürtler ne istiyor ‚’ sualini soruyorlar.

Kürtler, Türkler kadar bu vatanda özgürlük istiyorlar!

Kürtler, Irak Kürdistanı’ndaki kadar özgürlük istiyorlar!

Kürtler, Kıbrıs’taki Türkler kadar özgürlük istiyorlar!

Kürtler, Kosovo’dakiler kadar özgürlük istiyorlar!

Kürtler, TV’lerde Türkler kadar yayın özgürlüğü istiyorlar!

Kürtler, Türkler kadar kendi dillerinde eğitim serbestisi istiyorlar!

Kürtler tarih, edebiyat, müzik kitablarında bahsedilmesini , müfredata girmesini istiyorlar!

Kürtler, Türk kelimesinin Kürt kelimesi gibi etnik bir isim olduğunu, eşitler arasında üstünlük yutturmacasından vazgeçilmesini istiyorlar!

Kürtler, yaşadıkları coğrafi bölgenin, binlerce senedenberi olduğu gibi, KÜRDİSTAN olarak anılmasının bölücülükle algılanmamasını istiyorlar!

Kürtler, 80 senedenberi kültürlerinin gelişimine Türklerin mani omak gibi bir zulme son vermelerini istiyorlar!

Bir Kürt fıkrası ile ‚’Kürtler ne istiyor?’’ sualine cevap vereyim:

Bir Kürt, arkadaşına sorar: ‘’Sen padişah olsan ne yerdin? Cevap: Pekmez ile soğan. Arkadaşı da ötekine sorar: ‘’Peki, Sen padişah olsan ne yerdin? ‘.Arkadaşı da şöyle cevap verir: "Sen bana ne bıraktın ki. En iyilerini, en makbulunu sen aldın. Bana geriye ne kaldı ki?’’

Yukarda saydığım isteklere Türkler peşinen hayır diyorlarsa Kürtlerin isteyebileceği ne kalır ki geride.?

Anlayabildiler mi acaba kalın kafalılar Kürtlerin ne istediklerini(!)
--------
15.08.09 Viyana.

1 yorum:

kurt dedi ki...

..... istiyorlar..

"Kürt" diye bilinen aşiretler vardır... "Kürt" diye bir millet yoktur!.. Bu aşiretler çeşitli milletlerin dışlanmış, veya bir şekilde esas millet toplumundan kopmuş insanlardan meydana gelmiştir... Bir "Kürt Medeniyeti" asla yoktur!.. " Çünkü Kürt aşiretleri birbirinden kopuk, dağınık olarak göçebe olarak yaşamışlar, haydutluk ve eşkiyalıkları ile tanınmışlardır.

Aslında KÜRT kelimesi bile uydurmadır!.. Çünkü yakın zamana kadar bu insanlar kendilerine KÜRT demezler, "KURMANÇ" derlerdi, "ZAZA" derlerdi!.. Kürt adı onlara GÖÇEBE yaşadıkları DAĞLIK ve KARLI bölgenin özelliklerinden dolayı BAŞKALARININ TAKDIĞI AD idi.

Kürtler , ayrı bir MİLLET olmadığı gibi; tarih boyunca da hiç bir zaman DEVLET kurmamışlardır. Ama daima TÜRK devletlerinin içinde, TÜRKLER ile birlikte yer almışlardır. Çünkü TÜRKLER ile pek çok Kürt aşiretinin akraba olması bir yana; Arap, Fars, Yahudi, Ermeni kökenliler bile 100 yıldır kaderlerini Türk Devletleri'ne bağlamışlardır.

***
Kürtler ve Kürt meselesi üzerine olan tezlerin kökeni, 1850-1920'ler arasında oluşan Alman, İngiliz, Fransız ve Rus ekolüne dayanmaktadır. Bunların da amacı belli idi. Osmanlı İmparatorluğu'nun parçalanması!...

Gelmiş geçmiş bütün yazarlar Kürtler'den bahsederken kötü şeyler söylerler. Çünkü evvel zamandan beri dağlara kaçan herkes diğer dağlılarla karışmış, kanun kaçakları, eşkiyalar, yol kesenler, farklı milletlere ait savaş kaçakları, hindistandan göç etmeye başlayan çingeneler hep Doğu Anadoludaki kimi yörelere ve dağlara çekilmişlerdir.

***

Peki, geçmişte bir KÜRT halkı yok mu?..
VAR!..
Ama ANADOLU'da değil!... ALTAYLAR'ın ötesinde!... TÜRK DİYARINDA!.. Hem de günümüzden 1300 yıl önce!..

Yenisey'de Elegeş Suyu'nun sol kıyısındaki bu anıt mezarda şu kitâbe vardır:

"Kürt El-Kan Alp Urungu, altunlug keşigün bantım belde,
Elim dokuz kırk yaşım."

3.20 m. boyundaki taşın üzerindeki bu satırların anlamı

"Kürt halkının hanı Alp Urungu'yum....
Altınlı okluğumu belime bağladım,
devletim oldu... 39 yaşında öldüm."

Biz KÜRT diye bir aşiretler topluluğunun olduğunu asla inkâr etmiyoruz!..
Bizim itirazımız, ANADOLU'daki çeşitli aşiret ve gruplardan olan bu insanların "kürt" adı altında birleştirilip, biz TÜRKLER'den koparılmak istenmesinedir... Kürt kelimesinin açıklaması, en azgın Kürtçüler tarafından dahi yapılamamaktadır.... Çünkü Kırmanç, Zaza, Lur, ve Kalhur ağızlarında böyle bir terim yoktur!.. Kürt olduğu iddia edilen toplumların dilinde kürt diye bir kelime yok, bu bile bazılarının kötü bir oyunun içinde olduğunu gösterir. Karlı dağ anlamına gelen Türkçe kelimelerden türemiş gibidir. Kart tanda türemiş olduğu akla yatkındır, yontulmamış, kaba saba anlamında...

DAĞ GÖÇEBELERİ anlamında kullanılmıştır... Ve sadece Türkler için değil; Farslar'ın, Araplar'ın hatta Ermeniler'in, Yahudiler'in oraya buraya dağılmış grupları için kullanılmıştır. Yani bir milleti değil dağda yaşayan ilkel topluluklara ve eşkiyalara deniyormuş, kürt adı böyle ortaya çıkıyor.

Kullananlara da için için kızarlardı. Çünkü "Kürt" lâkabı, onlara başkalarının taktığı, anlamında bir derece küçümseme ve hor görme ifadesi gizli olan bir ad idi... Onlar kendilerine Kırmanç, Zaza, Dersimli demeyi veya aşiret adlarını kullanmayı tercih ederlerdi. Yani kürt bir hakaretti.


devamı:
http://masallarlauyuma.blogspot.com/2009/09/kurtler-ve-kurttarihi-kurtnedir.html