22 Eylül 2013 Pazar

Türkiye’de Talabanici eğitim…


Demir Bilgin

Ne yazık ki, Türkiye’de eğitim, bitmek üzeredir.

Ne utanc verici bir durum, Türkiye’de eğitim, yerini ”Talabanici” eğitime terketti.

Ne acı bir durum, Türkiye’de eğitim, medreseleşti.

Budur. Türkiye’de durum, budur.

Budur: Türkiye’de eğitim, yani, bilimsel, dinamiksel eğitim ne yazık ki, tükenmek üzeredir. 12 Eylül 1980’de faşist cuntayla başlayan ilkel gericilik, Kenan Evren’in oğulları ile de had safhaya ulaştı. İlkel şeriat partisi AKP’de  eğitimi, eğitim olmaktan çıkarıp, okulları Kur’an sınıflarına çevirdi. İlkel şeriat partisi AKP, görüldüğü gibi, eğitimi yok etti. Ve şu an, Türkiye’de, gelinen aşamada,  eğitim, bilimsel anlamda bitmiştir. Şu an, Türkiye’de eğitim, Taliban okullarına ve sınıflarına çevrilmiştir. Türkiye’de eğitim, tükenmek üzeredir. Tükeniyor!

Güzelim Türkçe öğretmenleri, bir bir tasfiye ediliyor. Yerlerine, Balıkesir, Ayvalık ilçesinde, görüldüğü gibi, “kara-çarşaflı öğretmenler” atanıyor. Bilim veren öğretmenler yerine, “Allah adına”, baş kesen, “Allah adına”,  insan kalplerini çiğ çig yemelerini fetva veren  ilkel insan yaratıkları atanıyor. Ne utanc verici bir tarih, Türkiye’de eğitim ve okullar El-Kaideleşiyor. Türkiye’deki okullar, okul ismi altında, Taliban medreselerine çevriliyor.

Yeni değildir.  Kökü,  eskilere dayanıyor; Kenan Evren dönemine uzanıyor. Biliniyor, Kenan Evren, Türkiye solu ve sosyalistlerini temizlemek için dini temel ilke edinmişti. Bir yandan, Necmeddin Erbakan’ı hapse attırıyor, diğer yandan, Necmeddin Erbakan’dan daha dinci oluyordu. Kenan Evren, 12 Eylül 1980 ve sonrasında yaptığı tüm vaazlar,  Kur’anla başlıyor ve Kur’anla bitiyordu. Kenan paşa, solu / sosyalistleri ve özellikle Kürd özgürlük hareketini bastırmak ve yok etmek için, Kemalizm tek başına yetmediğini biliyordu. Tek çare dindi. Din, yani, ”Allah adına karıştır-barıştır”, işkence siyasetini başlatmaktı. Kenan paşa bunu yaptı. Tuttu!

Bir  Kenan Evren, çıktı. Binlerce Kenan’ın oğlu oldu. Recep Tayyip doğdu.

Kenan Evren’in oğlu Recep Tayyip ve AKP, aynı yolda,  Katar ve Suudi paralarıyla ülkeyi tam ilkel şeriata çevirmek için uğraş veriyorlar. Eğitim adı altında,  Türkiye, “Taliban medreselerine”; ve ”Amerikan islamı” adı altında da  Türkiye, tam bir ”ilkel, islami komprador” ülkesine çevriliyor.

Türkiye’de eğitim ve eğitim adı altında oynanan tarihi oyun budur. Oyun, açıktır.

Eskiden oyunlar “gizli” yapılırdı. Şimdi “açık” oynanıyor.

Receb’in ve AKP’nin oyunu açıktır. Açık sahneleniyor. Hem oyunları, hem de kendileri, her tarafları ile açıktır-lar.

Başta, Recep Tayyip ve diğer AKP milletvekilleri,  yerel düzeylerdeki temsilcileri, El-kaide ile, El Nüsra vahşileriyle açıkça fotoğraf çektirmeleri ve bunları açıkça göstermeleri, Türkiye’nin nasıl bir ortamda olduğunu çok güzel yansıtıyor. Utanç vericidir.

Türkiye’deki eğitimi “Talabanileştiren”, Recep Tayyip, insan hakkı olan Kürdçenin üzerindeki yasağın devam etmesini istiyor ama bunu yerine, Gaziantep’te “El-Nüsra vahşileri” yetiştirecek okul ve şeriatçı  binalar tahsis ediyor! Lanetlidir!

Türkiye’de eğitim, “Allah adına karıştır, barıştr ve ilkel insan yaarat”  projesi budur.

Bu proje adı altında, Recep Tayyip ve AKP Hükümeti, insanlarımızı, gençlerimizi açıkça katlediyor ve yaptıkları katliamı savunuyorlar.

Bu proje adı altında, Recep Tayyip ve AKP Hükümeti destekli, binlerce El-Nüsracı, Rojava’da ve Suriye’de kan dökmüştür ve dökmeğe devam ediyor…

Türkiye ve Türkiye’deki Talabanici eğitim budur. İleriki tehlikelere de  işaret ediyorum.

Balıkesir’de, “kara çarşaflı öğretmen” pencereden değil, kapıdan sınıfa girmiştir.

Tehlike budur.

Hiç yorum yok: