27 Ekim 2014 Pazartesi

Obama doktrini…


Demir Bilgin

Ortadoğu halkları - Kürdler, Aleviler, Araplar, Ermeniler, Asuriler, Ezidiler, Türkmenler, Dürziler…bölgedeki tüm halk ve azınlıklar – toplu bir katliamdan geçiriliyor. Tüm bu katliamların ana kaynağı, Obama’nın genelde Ortadoğu’ya, özelde Suriye’ye yönelik olarak hazırlamış olduğu kanlı doktrindir. Buna, ”Obama Kanlı Doktrini” demek mümkündür. Bu doktrinin özü şudur: Ortadoğu’da, yeni pazarlar elde etmek için, bölge halklarını birbirine kırdırıp, politikayı kanlı şiddet yöntemleriyle sürdürmek oluyor. Bu açık savaştır. Obama doktrini, ezilen halklara ve bölgedeki tüm devrimci direniş güçlere yönelik olarak ilan edilen, açık savaştır.

Obama doktrini, savaştır. Savaş; çözülemeyen ekonomik, politik ve toplumsal sorunlardan, halkları birbirine kırdırarak, bu sorunlardan kurtulmak demektir.

Emperyalizm, aynı zamanda doktrinler savaşıdır. Marshall doktrini, Truman doktrini ve sonrasında açık veya gizli bir şekilde devam ettirilen tüm doktrinler;  dünya pazarına hakim olmak için, komünizme, devrimci ulusal kurtuluş savaşlara, sömürge altındaki ezilen halklara, emperyalizme karşı olan tüm devrimci güçlere karşı uygulan bir yöntemdir. Bu emperyalist doktrinler yöntemi, bölgeden bölgeye farklı biçimlerde nüfuz ettiriliyor. Geçmişte, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ve Sosyalist Blok için farklı bir yöntem, Latin Amerika ülkeleri için farklı bir yöntem, Afrika ülkeleri için farklı bir yöntem ve nihayet Ortadoğu ülkeleri için de farklı bir yöntem uygulanıyor. Ortadoğu’da ”Obama doktrini”, ”Amerikan islamı” altında işliyor. Genelde Orta-doğu’da, özelde Süriye’de uygulan doktrin budur.

Obama’nın Ortadoğu’ya yönelik olan, ”Amerikan islamı” doktrini; bölgede kendi islamını yaratarak, kendilerine hizmet edecek, ”selefi islami bir komprodor” düzen kurmak demektir. Bu doktrin, yaklaşık olarak dört yıldır, Suriye’de, en vahşi bir şekilde nüfuz ettiriliyor. Suriye, direndi. Suriye, direniyor. Suriye Halk Ordusu ve Suriye’yi Savunma Komiteleri, Obama’nın doktrinini çökertti. Obama doktrini, Suriye’de çöktü.

Parentez açıyorum: Suriye’de çöken Obama doktrini uygulayıcıları, birden,  oyun içinde oyun oynayarak, Kobanê Kurdleri için ”Timsah gözyaşlarını” dökmeye başladılar. Kobanê üzerine,  havadan bir kaç paket silah atıldı. Bu da yetmedi, ”Özgür Suriye Ordusu militanlarını, Kobanêlilere yardım etsinler diye, göndereceğiz....” dendi. Arkasından, İşid’çi Recep Tayyip’te, aynı fikirleri dile getirdi. Bunların hepsi boştur. Kobanêliler, tek başlarına ve büyük bir direnişle, hem İŞİD’e,  hem de kanlı Obama doktrinine karşı mücadele veriyorlar. Kobanê direnişini onlardan çalmak ve kendilerine mal etmek için oynanan oyunlar da tutmayacaktır.

Parentezi kapatıyor ve devam ediyorum.

Kanlı Obama doktrini, Suriye’de çöktü. Suriye’de çöken doktrinin temsilcileri, Suriye halkından ve yöneticilerinden teker teker özür dilemeye başladılar. Dört yıl önce, Suriye’yenin çökmesi için,  iki -üç ay gibi ömür biçenler, kendileri paramparça oldular.

”Beşşar Esad, teslim ol, sonun Kaddafi gibi olacak..” diyen ve Beşşar Esad’ı bir bildiri ile tehdit eden, Orhan Pamuk gibi yazar ve aydınlar, bir enkaz yığını haline geldiler.
Evet…Suriye, halkıyla birlikte, binlerce ölü vererek direndi. Direniyor.

Suriye, Ortadoğu’da yeni Viyetnamların olacağını pratikte göstererek, hâlâ Ordadoğu’nun anti-emperyalist / anti-siyonist devrimci merkezi olduğunu gösterdi. Gösteriyor.

Selam olsun direnenlere.

Selam olsun, kanlı Obama doktrinini Suriye’de gömenlere.

Hiç yorum yok: