9 Ocak 2015 Cuma

TERRÖRİZMİN TEDAVİSİ...
Dr.İsmet Turanlı

Sene 70 li yılların sonuydu. Terrörist faaliyetler azıtmış, her gün 30 a yakın sağdan soldan gençler karşılıklı birbirlerini katlediyorlardı. Gerek siyasiler , gerekse asker kararlarıyle, eylemleriyle duruma hakim olamıyorlardı. Ecevit hükumetleri, muhalefet partileri acizlik içinde idiler. Ben ilim adamı duruşumla kafa yoruyor, saldırganlık mevzuundaki literatürü tetkik ediyor, Orhan Veli’ye nazire, toplantılarda kürsüye çıkıp şöyle haykırıyordum. Bir taraftanda duygusal açıklamalar yapıyordum. Şimdi o günleri düşününce boyumu aşan çalışmalar yapmıştım.

‘’ Dokunabilirmisiniz gözyaşlarıma KURŞUNLARINIZLA?’’ diyordum. Kimler vardı o zamanlar dostlarım. Milliyet gazetesinden Türkiyeden kaçıp gelen Örsan Öymen, Brükselde gene Milliyetten Mehmet Ali Birand. Milliyetin Köln temsilcisi Orhan Türel.

 Evvela Hayvanlardaki saldırganlıklar hakkında ilmi araştırmalara mehaz olarak SOZİALBİOLOJİ kitabını hatmettim. Sonra Filozof ERİCH FROMM’un ANATOMİE DER MENSCHLİCHEN DESTRUKTUVİTAET ( insanın saldırganlığının Anatomisi ) analizi kitabını tetkik ettim. Ve Terrörizmin tedavisi adında 100 sahifelik ilmi bir manuskrip hazırladım. Bizdeki siyasilerin, eli kalem tutanların problemin derinliğini farkedemediklerini, sosyologların ilmi analizine ihtiyaç olduğunu farkettim.

Daha, daha AGGRESSİON (Saldırganlık) mevzuundaki yabancı yayınları gözden geçirdim. Nihayet Mehmet Ali BİRANDile Kuşadasında buluştum. Orada , Hacettepeden kıymetli dostum Prof. Yılmaz Sanaç’ta vardı. Birlikte yemek yemiş, Mehmet Alinin hazırladığı 12 Eylül kitabına katkımı sağlamak için Manuskriptimi vermiştim. O kitabı hazırlarken Demirel ve Ecevit’te kendisine 150-200 sahifelik yazılarıyle katkıa bulunduklarını söylemişti. O kitabındaTerröristin Anatomisi hakkındaki bölümünü benim yazımdan almıştı.

İnsanlardaki davranış ları (BEHAVERİSMUS) izah eden teorileri SKİNNER ortaya atmıştı. Keza Sosyolog KONRAD LORENZ’in Aggression teorileri vardı. FREUD’da Agression ( Frustration ve Aggression theorisi) tabirini izah ediyordu. İnsanlardaki instiktiv insanları ölüme götürme geninin varlığından bahsediliyordu. Köpek balıklarında mevcut olan bu genin Geyiklerde ve Ceylanlarda mevcut olmadığı iddia ediliyordu. Bu TRİEB’İn politik ve sosyal etkileri, psikoanalitik analizleri saldırganlık hakkındaki düşüncelere aydınlık sağlıyordu. Bu instiktin beyinlerdeki neuro-fizyolojik temelleri araştırılmıştı. İnsanlar avcılıkla öldürme kabiliyetine haizdi. Sonraları harplerle insanoğlu saldırganlığını sürdürmüştür bugüne kadar. İşte son günlerde ki Paristeki katliamlara kadar. FREMDENHASS (Yabancı düşmanlığı) (XENOPHOBİE), Sadismus, Hitlerin antisemitusmus, Stalinismus örnekleri gibi.

Leningraddaki Eremitage müzesinde büyük ressamları REPİN’in eski harplerin sonunda kellerden yapılmış türbeleri tablolosu beni irkiltmişti. Mesela Cengiz Hanın. Madride El Prado müzesinde gördüğüm GOYA’nın bir asinin bir manga asker tarafından kurşuna dizilirken seyircilerin gözlerindeki dehşet keza beni çok etkilemişti. Kadim dostum Fikret Otyamın sergisine İnöniye arz ettiği bir askerin süngüsüyle yaşlı ihtiyar bir kadına saldırıken fotoğrafı hatırımdan çıkmıyor.
Gelelim teröristin anatomisine. Mehmet Ali 16 yaşındaki Ferhat Tüysüzün ifadelerini kitabına almıştı. Merak edenlerin 12 Eylül kitabını okumalarını tavsiye ederim. Bir parmağın tetiğe değmesinin insanda nasıl saldırganlığı, öldürme hissini gıdıkladığı psikologlarla İZAH EDİLMİŞTİ.

Türkiyedeki terrörizmin temelinde yatan KÜRT SORUNUNU da o zaman yazmıştı. Bu hususta ona yardımcı olmak için Brüksele gidip kendisine 10 yakın yabancı neşriyatı vermiştim. Minorskynın. Nikitin v.s. Bundan seneler çnce Fethullah hakkında yazdıklarıda bugünlerde yayınlanınca onun ne derece ileri görüşlü bir gazetci olduğu anlaşıldı. Bende 6 sene önce Diyarbakırdaki Kürt hekimler konferansından sonra Fethullahın universitelere nasıl öbeklendiğini yazmıştım. Cumhuriyetten Hikmet Çetinkaya Fethullah hakkında kitablar yayınlamıştı.

Geçen sene Pariste Fransız akademisi Kanadalı bir profesöre Laparoskopideki katkıları için bir tören hazırlamıştı. Bu mevzuda dünyada , ta 1958 de yaptığım araştırmalardan dolayı, benide duayen olarak davet etmişti. Gare de Lazarre’n karşısındaki kahvede kahvemi yudumlarken 3 PKK lı genç kadının katledildiğini öğrendim. İçim sızladı o genç özgürlük savaşcısına.

Parist4n bir hatıramda 1958 de Sorbonn daki Kürdoloji enstitüsünün kurucusu Kamuran Bedirhaanı ziyaret etmiş, 1964 de ,ise o Bonn’a gelip Alman hükumetinden Kürt gençlerinin Almanyadan burs alması için girişimlerde bulunmuş ve benden Türkiyedeki Kürt universite mezunlarının doktora yapması için sağladığı bursa layık on gencin adını vermemi istemişti.

Bir başka hatıratımada burada değinmek istiyorum. 1944 de zannediyorum Lalelide MUSA ANTER’in FIRAT talebe yurdunda Kemal BADILLIyı abimin tanıştırması. Kürtçe-Arapça bir lügat hazırlıyordu. Geçenlerde vefat haberini aldım üzüldüm. Kimler geldi, kimler geçti yaşamımda, o güzel insanlar. Lozan da İsmet Vanlı, Stockholmde ilmiaraştırma yapıp yayınladığım Dr.Salahattin Rastgeldi,nihayet kuzenim, kürt sorununa çare arayamak kurduğu partisi ile tanınmış HEMREŞ (Hamdi Turanlı).

1980 yazdığım Terrörizmin tedavisi Manuskriptimi bulursam arşivimde, yeniden yayınlamak isterim.

Ben Paristeki katliamın bir başlangıç olduğunu tahmin ediyorum. Annem derdi ki ‘’ Oğlum beterin, beteri vardır’’. Korkarım beterin beterinleri yaşayacağız, insanlardaki bu AGGRESSİON instinkti olduğu müddetçe.


 Köln, 08.01.15

Hiç yorum yok: