4 Eylül 2016 Pazar

Bu dönem de geçer, biliyorum!
Faiz Cebiroğlu

Türkiye’de ki, zalim Recep Tayyib dönemi de geçer;  biliyorum.

Baba, kardeş ve oğul katili, işgalci, zalim Osmanlı dönemi de yıkıldı; unutmamak gerekiyor.

Osmanlı yıkıntıları üstünde inşa edilen, kendi halkına ve tüm halklara zalim olan /  işgalci TC dönemi de yıkılacak; inanıyorum.

Kendini ”yeni Osmanlıcı” diye lanse eden, Recep Tayyip dönemi de, yıkılacaktır, inanıyorum.

Recep Tayyip, 12 Eylül sonrasında, Recep oldu. Kenan Evren’in,  yani imamın oğlu oldu.

Kenan Evren (12 Eylül 1980 faşist darbenin generali), tüm konuşmalarını, Kura’an süreleri ile bitirirdi.

İmamın oğlu Recep’te, tüm seçim konuşmaları ve havadisleri elinde ”Kur’an” ile bitiriyordu.

Kenan, elinde Kur’an  ile halkı asıyor ve öldürüyordu.

Recep, elinde Kur’an ile kendi halkını ve tüm Anadolu halklarıni  katlediyor.

Parentez açıyorum: Osmanlı dönemi, baştan sona ölümdür. Yalnız halk değil, aile katliamıdır:

1.Osman’dan(1298) 2. Mahmud’a kadar (1808) halk bir yana, hepsi, baba katili, kardeş katili ve oğul katili bir dönemdir.

Recep’te,  böylesi dönemin yeni koyunu olmuştur!

Kendi kemdilerini ve bu vesile ile, ezilen ve tarihten ezilmek istenen Kürd halkını katlediyor.

Kürd halkı, yeniden doğar ölümlerde, unutuyor!..

Parentezi kapatıp, devam ediyorum.

Evet…Bazen pan-islamizm, bazen de pan-Türkizim üzerine kurulan dönem / dönemler, bana göre, bir sürüleştirme dönemidir. 12 Eylül 1980’de hızlandırılan bu dönem, Receb’i yaratmıştır. Sürüdür!

Şu an ki, Türkiye mi,  Receb’in sürüler Türkiyesi, yani Koyunistandır. Bir düşünün, bir hafta içinde 250’den  fazla asker ve polis öldürüldü. Recep Tayyip, kendi iktidarını korumak için,  Sürüleştirilen halk gene Recep diyor. Ellerinde bıçak, alenen, kendileri  boğaz kesiyor! / kendi kendilerinin  boğazını kesiyor!

Sürüleşme dönemi mi,  budur: Kurbanlık koyundur.

Sürüleşme dönemi mi, budur:  Mezbahadır.

Şu an Türkiye mi, ne yazık ki, ”Koyunustandır!”

Ama bu dönem de, geçecektir. İnanıyorum.

Anadolu halklarına güveniyorum. Bu dönem de geçer, bunların da hesabı sorulur, biliyorum!

Receb’in hesabı mı, ağır olacaktır. İnanıyorum!Hiç yorum yok: