5 Ağustos 2013 Pazartesi

Hani İslam, Barış Dini İdi!


Dr.İsmet Turanlı

Dinlerin birinci görevi insanları ahlaki yaşama yönlendirmesidir. Musa’dan, İsa’ya ve nihayet son peygamber Hazreti Muhammed’e kadar etik bir İLKE ‘’ On EMİR ‘’ duyurulmuştur. ÖLDÜRMEYECEKSİN, Zina işlemeyeceksin, Çalmayacaksın, Yalan söylemeyeceksin v.s. Bugün insanlar , maalesef bu emirlerin hiçbirine itaat etmiyorlar. Sosyo-psikolojik yönden düşünecek olursak şu suale cevap bulmamız icap ediyor. SEBEP:
1.       Dinler mi kifayetsiz ? Allahın yarattığı ŞEYTAN mı asıl suçlu?
2.       İnsanların genlerindeki patolojik yapımı? İnsan beyninin tekamülünü tamamlamamış olmasından mı?
İslamiyetin diğer dinlerden farkı Hazreti Muhammedin devlet adamı, Allahın dini yönden elçisi, İslam ordularının başkomutanı olması. İslamiyette CİHAT buyruğunun mevcudiyeti. Gerçi İsa’da öldürmeyeceksin demesine rağmen Hiristiyan ülkelerin 30 senelik, 100 senelik savaşları olduğu gibi, 11 defa Haçlı seferleri olmuş , çok insan katledilmiş, son olarakta İrlanda da mezhepler arsı katliam olmuştur.
İsalmiyetin başlangıcında Ebubekirden sonraki Halifeler halkdan adamları tarafından katledilmişlerdir. Türklerin ve Kürtlerin islamlaşması da çok kanlı olmuş. Abbasiler, Emeviler, daha sonra Osmanlıda islamı yayarken KILIÇ kullanılmıştır.
Erdoğan diyor ki:: ‘’Bugün Suriye de, Irak’ta, Mısır da insanlar Müslümanlıklarını mı unttular?’’. Oradaki yöneticilerin, kumandanların Amnezi ( Hafıza kaybı)’ lerinden mi yoksa Müslümanlığın mı katliamları önleyemediğini iddia edebiliriz.
Bugün Müslüman olan milletler de kardeş katliamı bir nevi insanların cinnet içinde olduğunu gösteriyor. Psikiyatırlar nasıl değerlendiriyorlar bilemiyorum. Şu Ramazan ayında TV.lerde ilahiyatcıların devamlı yorumlar yaptıklarını görüyoruz. Acaba bugün kü katliamları İslamıiyetle nasıl bağdaştırıyorlar. Çok merak ediyorum.
 Ehil hayvanlar hemcinslerini katletmiyorlar. Sade vahşi hayvanlar , onlar bile yaşamlarını sürdürmek için daha zayıf hayvan cinslerine saldırıyorlar.
Bana göre İnsanlar vahşi hayvanlardanda çok vahşet içindeler. Bu katliamların sebebi elbetteki dini inançları olamaz. O halde hergün yüzlerce insanın, kendi vatandaşlarını, kardeşlerini katletmelerinin sebebi ne olabilir?. Devlet adamları, BM ne düşünürler, ne konuşurlar, merak ediyorum.
 Adenauer ve Schumann bir araya gelip AB nin temelini attılar ve artık savaşlar olmasın dediler. Şimdi Türkiye de de Öcalan ve Erdoğan kan akmasına son veren bir çözüm sürecine girdi.
2500 sene M.Ö. komşuları ile devamlı savaş içinde olan LİKYA’lılar Güneş tutulduğu bir günde Allahın gazabına geldik diye korkmuşlar ve savaşa son vermişler, insanlar bir birleri ile kan kardeşi olmuşlar, aralarında evlenmeler olmuş. Ayni tarihte matematik filozofu THALESise güneşin tutulacağı günü ve saati ilmen tesbit etmiş. Dinler maalesef daima ilme karşı olmuştur. Bu durumun tarihteki ve hatta bugün bile Vatikanın kararlarında görmekteyiz.
Atatürk Müslüman milletlerin, ve Osmanlının muasır medeniyetin gerisinde olmasını İslamiyetin varlığına inanmıştır. ‘’ Hakiki mürşit ilimdir’’ demiş ve Cumhuriyeti kurduktan sonra islami eğitime son vermiştir. Bu sebeple benim bulunduğum nesil ATEİST yetişmiş, mevcut din adamları softalaşmıştı.
Erdoğan çok sayıda başarılı hizmetlerine rağmen, eğitimini islami cematte yaptığı için İslami vecibelerin yerine getirilmesinin milletin hayrına olacağına inanmaktadır. Anketlere göre de daha ziyade eğitimsizlerden oy almaktadır.
GEZİ de ki gençlerin Erdoğan’a itirazı bence islamcı davranışları ve söylemleridir. Orada her türlü düşüncenin insanları vardı demek safiyene bir yorumdur. Vandalistlerin şiddete baş vurmaları Arap baharını Türkiye de başlatmak arzusundandı. Polisin gaddarca davranışı batıda Türkiyenin imajını çok kötü etkiledi. Hele hele 5 gencin bu şekavette ölümü, onlarca gencin gözlerinin kör olması, yaralanmaları çok üzücü olmuştur. İki tarafta medeni yöntemlere baş vurmadı. Asıl kavganın temelinde demokratik yapılanmanın islamla uyum sağlamada zorluk çekmesi idi. Bugün Suriye de, Mısır da, Irak tada ayni uyumsuzluk gerçek müsebbibtir.
Acaba sorunu bu yönde düşünüpte çözüm çareleri üretilebilir mi? Mısır da yeni seçimlerin yapılması meseleyi haleder mi? Suriye de Esad’ın gitmesi, Irak ta Şiilerin mezhepsel duygulardan arınarak demokrasi ile idare etmeye gayret etmeleri katliamları önleyebilir mi?
Dünya bugünlerde akıllı yöneticilerden mahrum olduğu için, müslümanların KUDUZ hastalığına tutulmuş gibi davranmaları, bitaraf düşünme yeteneği olan aydın insanları üzmektedir.
 Köln, 04.08.13     
     

Hiç yorum yok: