2 Ağustos 2013 Cuma

Receb’in iki korkusu!

Demir Bilgin

Rojewa Kürtleri, Recep Tayyib ve AKP Hükümetini fena halde korkutmuştur! Receb’in korkusu özde ikidir. Birincisi, Rojewa mukavemeti ve yeni oluşum, ikincisi, ilerde “Uluslararası Ceza Mahkemesi’de yargılanacağı korkusudur.

Bir: Korkak Recep, genelde Suriye’de, özelde Rojewa’(Batı-Kürdistan – Suriye ) da  oluşacak, “İleri Demokratik Suriye – İleri demokratik Rojewa”  oluşumunu engellemek için, son kozunu kullanıyor. Son kozu, El-Nüsra adını alan vahşi yaratıkları, Rojewa Kürtleri üzerine sürmek oluyor. Suriye’nin tüm cephelerde askeri üstünlük sağlaması ve oraları kaybetmesinin vermiş olduğu korkuyla, Rojewa’da oluşacak yeni  siyasal ve toplumsal yapılanmayı engellemek için, El-Nüsra isimli vahşi yaratıkları, Rojewa Kürtlerine karşı,  toplu katliam yapmak için sürüyor.  Toplu katliamlarla, güneşin balçıkla sıvınacağını sanıyor! Unutuyor: Korkunun, ecele faydası yoktur!

Açıktır: Rojewa Kürtlerinin son mukavemetleri, Recep Tayyib ve iktidarını korkutmakla kalmamış, sallamıştır. Sallanan Recep, Rojewa’da zayıf halkada kırılacak ve düşecektir.

Bunun farkında olan Recep, gözlerine kan bürümüş, halklara karşı toplu katliamlar yapıyor. Gözlerine kan bürünen Recep,  bir gün, Uluslararası Ceza Mahkemesi’de yargılanacağını unutuyor!

İki: Recep Tayyip Erdoğan yargılanmalıdır. Recep Tayyip, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde, bir savaş suçlusu olarak, halklara karşı toplu katliam yapmaktan yagılanmalıdır!

Recep Tayyip; Roboski katliamı; Reyhanlı Katliamı;  Han el Asal’da 150’den fazla sivil ve askerin toplu olarak katledilmesi; Halepte iki Kürt Köyüne baskın yapılarak 200’den fazla sivilin kaçırılması ve öldürulmeye başlanması  gibi insanlık suçlarındandan yargılanmalıdır!

İlkel bir savaş suçlusu olan Recep Tayyip, yargılanmalıdır.!

Recep Tayyip, El Nüsra isimli kiralık katiller eliyle- elbirliği ile,  Suriye’de, Rojewa’da, Liva İskenderun / Reyhanlı ve  daha önceleri Güney Kurdistan’da, Roboski köylülerine girişilen toplu katliamlardan dolayı, Hollanda / Lahey’de halklara karşı toplu katliam yapmaktan yargılanmalıdır!

Recep Tayyip, yukardaki tüm katliamların birinci dereceden sorumlusudur. Yargılanmalıdır!

Evet, Receb’in iki korkusu budur…

Ne diyelim; kork  Recep kork! Rojewa Kürtlerinden kork!

Kork, Recep kork, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nden kork!

Ama yok, korkunun ecele faydası yok!
Hiç yorum yok: