11 Şubat 2014 Salı

Çökertilmek istenen Suriye…Demir Bilgin

Emperyalist sistem, üç yıldır, Suriye’yi, Suriye Arap Cumhuriyeti’ni çökertmek için en vahşi gücünü kullandı, kullanıyor. Suriye,  çökmedi. Suriye, çökmez. Gücünü halktan alan hiç bir sistem çökmez!

Peki, emperyalizm, Suriye’yi neden çökertmek istiyor?

Cevaplar çoktur, bazılarını yazmak istiyorum: 

Bir: Bölgedeki diğer “Arap” ülkelerine” ve ”yönetim sistemlerine” bakarak, en önemli nedenleri şöyle sıralayabiliriz:

A) Orta-doğu’da,  anti-emperyalist ve anti-siyonist tek Arap Cumhuriyeti var: Suriye. Suriye, savaşçı ordusuyla, emperyalizm ve siyonizm için bir beladır. Bu “beladan” kurtulmak istiyorlar. 

B) Suudi-Arabistan(!) ve diğer Arap devletleri(!), çok zengin olmalarına rağmen, orduları yoktur. Emperyalizm onlar için, “yalnızca kendi halkınını ezen bir ordu” yarattı. Suriye’yi bu “hizaya” getirmek istiyorlar.

İki: “Hizmet edin yoksa, perişan ederim.” Emperyalizmin felsefesi budur. Bunu, Suriye’ye dayattılar, tutmadı. Sahte, “Özgür Suriye Ordusu” yarattılar. Tutmadı. 

A) Emperyalizm adına, Amerikan emperyalizmi adına “islami örgütler”  yarattılar ve Suriye’de bu örgütler,  “islam” adına katliam ve baş kesiyorlar. Bu da tutmaz.

Üç: Suriye, bölgede en demokratik yönetimdir.

A) Suudi-Arabistan’da devlet yoktur. Kuveyt ve diğer ”Arap” ülkelerinde(!) devlet diye bir şey yoktur. Aile şirketleri vardır. Emperyalizm, Suriye Arap Cumhuriyeti’ni değil, onlara sadık olan ”aile şirketini” tanır ve korur. Nedendir?

B) Suriye Arap Cumhuriyeti dışında,  ”kadın”  diye bir şey yoktur. Onlar kadını ”seks” kölesi olarak kabül eder.

Dört: Suriye’de kurulan büyük bir Suriye Komünist Partisi vardır ve kurucusu Rojavalı Kürt: Halid Bektaş’tır.

A) 1920, 1925 ve 1937 katliam ve isyanlarda, Suriye’ye göç eden Kürtler vardır… Rojavalı Kürtler, emperyalizme ve onların kiralık katillerine mükemmel mücadele verdiler. Veriyorlar.

Beş: Bölgede en demokratik  ülke, Suriyedir:

A) Eğitim;  6 -12 yaş arası zorunlu ve ücretsizdir. Suriye’de eğitim, 12 ve sonrası eğitim ücretsizdir.

B) Suriye’de elektriğin girmediği yer yoktur. Elektrik, Fırat nehrinden, Suriye’nin en ücra köşelerine ve dahası Lübnan ve Ürdün’e kadar ulaşmaktadır.

C) Başta buğday olmak üzere, en kaliteli, tüm tahıl ürünler Suriye’de yetişmektedir ve vardır.

D) Suriye’de ”yolsuzluk” ve ”rüşvet” en ceza alandır.

E) Alt-yapı ve hizmet Suriye’de en günceldir…

Yazıyı burada kesiyorum. Devamı var ve sonra yazarım.

Evet; Suriye’yi çökertmek isteyen emperyalizm ve yerli uşaklarından bahsediyorum. Bunlar üzerinde durdum, duruyorum.

Bölgede, emperyalizme ”hizmet” eden kompradorlardan söz ediyorum.

Emperyalizmin neden Suriye Arap Cumhuriyeti’ni çökertmek istediğini, elbette,  biz biliyoruz, tekrar hatırlatmış oldum.

Sonuç mu,  açıktır: Suriye çökmez, çökmeyecektir!

Suriye, bölgenin en ”bastion” kalesidir ve bu kalede bizler varız!

Hiç yorum yok: