17 Ağustos 2014 Pazar

Atatürk’ün serveti hakkında...

Dr.İsmet Turanlı.
dr_ismetturanli@mynet.com

Bugün televiyzon kanalı A da araştırmacı Saıd Alpsoy ile bir röportaj yayınlandı. Bende bazı duyumlarımı ona bildirmek istiyorum.

 Köln’e gelip Atatürkçü düşünce derneği nde bir konferans veren Prof. Dr.M.A.Aysan konferansdan sonra Kölndeki katedralin karşısınsaki kahvede buluştuğumuzda bana ‘’Atatürk’ün ekonomi politikası ‘’ hakkında yazmış olduğu kitabı hediye etti.  ‘’Sevgili Dr.İsmet bey kardeşime , En iyi dileklerim ve sevgilerimle’’ ithafı ile 22.4.2001 tarihinde imzalamıştı.

O kitabın 90 nıncı sahifesinde kendisinin eski cumhurbaşkanlarından sayın Celal Bayar ile yaptığı mülakatta Hindistandaki müslümanların Mustafa Kemal’e kurtuluş savaşındA 250 BİN lilık bir yardım gönderildiğinden bahsedilir. Bu parayı Atatürk önce Osmanlı bankasındaki hesabında tuttuğunu, sonrada savunma bakanlığına harpte destek olsun diye verdiğini ve harpten sonrada bu parayı geri aldığı, daha sonrada Celal Bayar’a İş bankasını kurması için verdiğini, bu meblağın hala bankada olduğunu anlatır. Sayın Alpsoy da bu mevzuda daha geniş malumat vermektedir. Bunu yazmamın sebebi Prof. Aysan’ın Atatürkçü bir iktisatçı hasebiyle inanılır bir döküman serdetmiş oluyor. Bu yatırımınadn Yunus Nadı’ye Cumhuriyet gazetesini kurması için verdiği gibi, CHP yede , İnönünün çocuklarına da maaş bağlanmasını vasiyet etmiş. İş bankasında bu para halen CHP nin zimmetindedir. Atatürk’ün ölmeden evvel hazineye devrettiği mülkün ve servetinin listesini duyunca insan hayretler içinde kalıyor.

Erdoğan’ın böyle bir servete kavuşmasını hayal edemeyeceğini düşünüyorum. Gerçi bal satan parmağını yalar derler. Fakat Yassada mahkemeleri sonunda hiçbir DP li mebusların servetlerinde bir artış olmadığı tesbit edilmişti. Antalyadaki seçim zamanı dedikodularına bakılırsa otellerin Emine Erdoğan’a yahut Türel ailesine ait olduğu fısıldanmaktadır. Ben Türkiyede insanların % 80 nin yalan söylediği kanaatındayım.

 İsviçrenin Davos şehrinde tatilde iken ayni otelde bir Türk ailesi ile tesadüfen tanıştım. İsmi bende mahfuz. Onun alattığına göre Ankaradaki Gazi orman çiftliğinin arazisi dedesinin mülkü imiş. Atatürk orada çiftliği kurunca ailesinin yaptığı itirazı yerel mahkeme kendilerine iadesine karar vermiş, fakat Yargıtay ‘’ böyle bir itirazın Atatürk’e saygısızlık olacağını ve itirazın reddine karar vermiştir’’.

 Üstad Yaşar Kemal’in ‘’İnce Mehmet’’ eserinde Türkiyeden göç eden Ermenilere ait arazilerin Çukurovada zenginlerce paylaşıldığını ve asıl büyük arazinin Atatürk’e verildiğini romanında anlatmış. Atatürk aile büyüğümüz Haci Bedir Ağa’ya Kahtadaki mülküne karşılık Tarsustaki Haci Talip çiftliğini verdiği söylenir. Seneler önce bana bir ermeni vatandaştan bir e-mail geldi. O e-mailde deniyordu ki bu çiftlik zamanında bir ermeni ailesine aitmiş ve bundan benim haberdar olup olmadığım soruluyordu. Bende bu hususta malumatım olmadığını bildirdim.

Sayın Alpsoy’un Üstada şahsen sormasının faydalı olacağı kanaatındayım.

  Köln, 16.08.14

Hiç yorum yok: