28 Aralık 2014 Pazar

EŞCİNSELLİK…EŞCİNSELLİK SOSYOPSİKOLOJİK BİR DEVİASYON (AYRIMCILIK)’DUR.

 Dr.İsmet Turanlı
  
Her canlının ve her organın yaşamda bir faydası vardır. Bu faydalı tarafını inceleyen bir ilim dalı TEHELEOLOJİDİR (Theolojiyle karıştırmamak lazım. Çünkü Theoloji ilahiyat ilmidir.) Arıların balyapması, tavukların yumurta yapması gibi. Organlarımızın çoğu otonom çalışır. Yani isteğimiz dahilinde değildir. Kalbin, midenin çalışmasını düzenleyen vegetatif dediğimiz bir otonom sinir sistemine bağlıdır.

 Vücudumuzun en alt bölümünde bulunan cinsiyet organlarının, kadında ve erkekte ödevi ÜRETİMDİR. Bunu destekleyen, garantileyen mekanizmada SEKSUALİTEDİR. Seksüalite haz verici, keyf vericidir. Eşcinsellerde üreme fonksiyonu mümkün değildir. Onlar sadece seksüaliteyi haz verdiği için yaparlar. Böylece tabiatın bu organlar için ön gördüğü Üreme fonksiyonu peşinen kullanamıyorlar. Halbuki Üreme fonksiyonu canlıların varlığının devamını garantiler. Hernekadar eşcinsellere saygım varsada, Üretimin Sosyobiolojik bir amacı vardır. İngiliz müzüsyeni Elton John İngilteredeki kanunların el vermesi ile yirmi senedenberi beraber yaşadığı arkadaşı ile evlendi.Türkiyede en meşhur müzisyenlerimizden Zeki Müren’in eşcinsel bir yaşamı vardı. Bunların İnsan denen bir varlığın yaşamının devamlılığında bir payları olamaz.

 Vucudun gövde bölümünde organların çalışması ise Otonom Vegetatif sistemce ayarlandığını biz hekimler detayları ile bilmekteyiz.

Vucudun en üst bölümünde ise BEYİN vardır. Bu organ görmemizi, düşünmemizi, konuşmamızı, hafızamızı temin eder ve diğer canlılardanda üstün kılar.

Benim bu hulaseten izah ettüğüm  ilmi girişten sonra asıl söylemek istediğim bu organın SOSYOPSİKOBİOLOJİK kabiliyetinin en üst seviyedeki siyasteciler tarafından hatalı işlemleri Milletlere, insanlara nekadar acılı yaşamların müsebbibi olmasıdır. Bir Hitlerin, bir Stalinin, hatta bir Atatürk’ün hatalı kararları bugüne kadar süren poblemlerin yaşanmasını sağlamış olmasıdır. Hitler Almanya ve Almanlar için başlangıçta doğru sayılabilecek atılımlar yapmış olsa bile TELADAM durumuna gelince 40 milyon insanın katline sebep olmuştur.

LOZAN’da İsmet Paşa ‘’ Biz savaşı Türkler ve Kürtler birlikte yaptık, devleti birlikte kuruyoruz’’ demiş olmasına rağmen, Cumhuriyeti kurunca Atatürk ve etrafı Kürtleri unutmuş,Türklüğü öne çıkarmıştır. Türklerin ve Kürtlerin birliğini sağlayan Hilafetinde kaldırılması sonra  Şeyh Sait, Dersim isyanları Kürtlerin özgürlüğü ve islamiyetin bozulmaması için yapılmıştır. Bu isyanları resmi tarihte çarpıtarak eşkıyaların isyanı gibi göstererk yüzbinlerce Kürdün imhasını artık kimse inkara edemez. Yüz senedenberi bu hatanın düzeltilmesi için siyasetçiler uğraşmakta, fakat beyinlere işlenmiş önyargılar çözüm sürecinde tökezlemelere sebep olmaktadır. Irakta otonomi yönünden aşama sağlanmışsada Suriyede kaos yaşanmaktadır. Erdoğanın Suriyede Kantonların ön görülmesini Türkiye için tehlike arz ettiğini söylemesi Milliyetçilerin gönlünü almak içindir. Çünkü orada ve Irakta olan gelişimin Türkiyedede yankı bulacağı bilincindedir. Öcalan dirayetli bir manevra ile böyle bir arzudan vazgeçtiğini duyurmuşsada, Barzani Kürdistanın bağımsızlığı hayalimizdir demiştir. Dörde bölük Kürdistanda gününbirinde dört özerklik bölgesinin birleşmesi kaçınılamaz. Ondan sonra hudutlarda ki suni yapılanma düzeltilip AB formunda hudutları kaldırıp birlikte yaşam gerçekleşir mi onu zaman gösterecektir.

Bugün Türkiyenin Kürt politikasını eşcinselliğe benzetiyorum. Biolojik temellere dayanmayan, Türklerin keyfine uygun olmayan, Kürtlerin 100 sene önceki durumuna yani ASLINA RÜCU gerçekleşmezse Kürt sorunu Türkiyede bir elli sene daha devam edebilir. Siyasetçilerimizin beyinleri doğru çalışırsa çok vakit kaybetmeden barışı yakalamak, mutlu günleri yaşamamız mümkün olur.

26.12.14 Antalya  

Hiç yorum yok: