27 Ağustos 2015 Perşembe

Receb'e karşı, tek cephe!

Demir Bilgin

Türkiye'de, 1 Kasım 2015'te, tekrari seçimler yapılıyor. Tekrari seçimler, Receb'in saltanatını ilan edip etmeyeceğinin son seçimidir.  Recep, kan, daha kan  dökerek, döktüğü kanlardan oy alacağını sanarak, tekrari seçim istedi. Bizler de, bu tekrari seçime karşılık, Receb'e karşı, tek cephede olmalıyız. Tek cephede, Receb'e geçit yok, demeliyiz. 1 Kasım 2015 seçimlerinin ana halkası budur. Bu ana halkadan kalkarak, Receb'in son ”zayıf halkasını” kırmalıyız! Receb'e karşı tek cephede ve HDP içerisinde yer alarak, Receb'in saltanatına yok demeliyiz! Başka seçenek var mı? Yoktur!

HDP, eleştirilir. HDP beyenilmeyebilir. Bu ayrı bir tartışma konusudur. Ama Türkiye'de, şu an, Receb'i durduracak tek güç HDP'dir. Önümüzde iki seçenek vardır: Ya Receb'in şeriatı ya da şeriata karşı ilerici duruştur. Başka seçenek var mı? Yoktur!

Tek seçenek, Receb'in şeriatına karşı, tek cephede birleşmektir. Tek parti ve tek cephe: HDP ve ezilen tüm Anadolu halkları oluyor. Receb'i ve hayalindeki saltanatı yıkacak cephe budur. Başka seçenek yoktur.

Bu perspektiften kalkarak notlarımı yazıyorum:

Bir: 7 Haziran 2015'te, padişah olmayı arzulayan Receb'i, HDP engellemiştir. 6 milyon oy ve 80 Milletvekili ile, HDP, Receb'in saltanatına ”dur” demiştir.

İki: Receb, 7 Haziran'da elde edemediği saltanatı, tekrari seçimler ile, 1kasım 2015'te elde etmeyi sanıyor. Buna hep birlikte dur demeliyiz.

Üç: Seçimlerin 1 Kasım'da yapılması, manidardır. Arkadaşım Faiz Cebiroğlu, tekrari seçimlerin 1 Kasım'da yapılmasının altında yatan gerçekleri tarihi bilgisi ile bizlere sundu:

”1 Kasım 1922'de, Türkiye'de padişahlık kaldırılıyor. Recep, 7 Haziran 2015'te elde edemediği saltanatı, 1 Kasım 2015'te yapılacak ”tekrari seçimler” ile ilan etmek istiyor...”

Bu önemli ipuçları ile, Receb'e karşı tek parti ve tek cephede birleşmemize yetiyor.

Seçenek ikidir: Ya gericilik ya da ilericiliktir!

Gericilik, Receb'in, İŞİD'vari oyunları ile, toplumsal tarihimizi, feodalizme ve şeriata götürmek oluyor.

İlericilik, İŞİD'çi Receb'e karşı, insan toplum tarihini ilerde tutmak oluyor.

1 Kasım'da yapılmak istenen seçimlerin ana halkası budur. Kürdistan'da ve tüm Anadolu'da bu ana halkadan çıkan ve çözümlemesi gereken baş sorun / baş çelişki de budur: Ya gericilik, ya da ilericiliktir!

Sonuç mu, açıktır: Kürdistan'da ve Türkiye'de kırılması gerek baş çelişki, Receb'in saltanatına dur demektir.

Receb'in saltanatını engellemek için, Tek parti tek cephe diyoruz.

Tek parti, tek cephe: HDP ve ezilen tüm Anadolu halkları oluyor.

Tek parti, tek cephe, Receb'i durduracak tek güç oluyor!


Hiç yorum yok: