17 Ağustos 2017 Perşembe

Türk İslam Devleti...

Demir Bilgin
Recep, önümüzdeki seçimlerde, üstün gelirse, Türkiye’deki rejim, kökten deḡişecektir. Yerini, çıplak islam devletine terkedecektir. Yani, Türk İslam Devleti, olacaktır. Bu, şeriat demektir. Receb’in 16 yıllık mücadelesi de bunun içindir.

Receb’in tek mücadelesi, kendini halife ve nizamını, ”Halife Nizamı” ilan etme mücadelesidir. 16 yıldır, bunun temellerini atıyor: Kendine baḡlı ordu, kendine baḡlı Savcı, kendine baḡlı hukuk, kendine baḡlı polis, kendine baḡlı bekçi, kendine baḡlı muhtar, kendine baḡlı köy koruyucusu…Bu, şeriat ordusu ve  devleti demektir.

Bunun temellerini atıyor, il il dolaşıp, elinde Kur’an ile destek istiyor. 12 Eylül 1980’de, faşist darbe ile iktidara el koyan, Kenan Evren’de aynısını yaptı. Türkiye’nin tüm illerinde, elinde Kur’an ile konuşmalar yaptı. İmamın oḡlu Receb’te 16 yıldır aynı yolda ve Türk İslam Devleti kurma yolundadır. 

Türk İslam Devleti nedir?

Türk İslam Devleti, kendini şeriatçılara teslim etmek demektir.

Türk İslam Devleti: Şeriat demektir.

Şeriat nedir?

Şeriat, tüm muslümanların kabûl etmesi gereken, Allah'a giden, gidecek yolun adı ve halife nizamı oluyor. Zulümdür. Cehennem zulümüdür!

Cehennem zulümü, yıllardır Orta-doḡu’da işleniyor; yaḡmur yaḡmayan, Orta-doḡu’da, hendeklerden kan akıyor. Zulüm akıyor. Irak – Şam - İslam Devleti, yani İŞİD, yani Recepçi İŞİD, bu oluyor. Zulümdür!

Receb’in kurmak istediḡi nizam, işte budur. Zulüm rejimidir.

Recep, önümüzdeki seçimlerde üstün gelirse, Türkiye bu olacaktır. Şeriat olacaktır.

Bu notumu yazmak istedim. Bu notla, Anadolu halklarını uyarmak istedim.

Bu notla, Anadolu halklarını,  Receb’e karşı,  safları sıklaştırın demek istedim.

Tek çare, şeytan Receb’e karşı, tek cephede olmaktır.

Receb iktidarından ve gelecek zulmünden kurtuluşun yolu buradan geçiyor.

Şiarımız açıktır: İŞİD’çi Receb’e karşı, tek cephe, tek yumruktur

Hiç yorum yok: