13 Mayıs 2014 Salı

Suriyeli Komünistler…


Demir Bilgin

Emperyalizmin, Suriye’yi çökertme ve işgal etme planlarına karşı, Suriyeli komünistler, bölgedeki tüm ilerici, yurtsever,  bağımsızlık yanlısı güçler için tarihi ve ahlaki bir örnek oluşturdular. Başta Suriye Komünist Partisi olmak üzere, Suriyeli tüm komünistler, İlerici Ulusal Cephe içinde, BAAS Partisi ve Suriye’deki tüm anti-emperyalist, anti-siyonist güçlerle, ortak eylem içerisinde ve büyük bir dayanışma ile, Amerikan - siyonist planlarını boşa çıkarmak için yorulmak bilmez bir mücadele verdiler. Veriyorlar. Suriyeli komünistler, böylesi bir politik perspektifle ve duruşla, hem Suriye’nin, hem de tüm Orta-doğu’nun devrimci örnek sembolu haline geldiler. Komünist, yani “ortakça bir yaşamı“ savunmak ve olmak budur!

Suriyeli komünistler, haklı olarak, “işgale karşı, Suriye’yi koruyalım“,  ilkesinden kalktılar. Bu kalkış, tüm Suriye düşmanlarına, adeta, korkulu bir duruş ve yürüyüş olmuştur ve olmaya devam ediyor.

Suriye’de, emperyalizmin gönderdiği, tüm kiralık insanlara karşı mücadele eden bir arkadaşım, beni, emperyalizme karşı, uyardı; “Suriyeli kömünistleri de ihmal etmeyin“ dedi.

Haklıdır. “Suriye’yi, emperyal işgale karşı“ korumada , sizlerinde çok büyük bir payı var. Biliyorum ve  bunu da not ediyorum.

Sevinçtir;  Suriye ulusal bağımsızlığının korunması için, Suriyeli komünistler, Suriye hükümetinin yürüttüğü, anti-emperyalist politikasını açıktan destek verdi ve cephelerde bunun pratiksel örneklerini sergiliyorlar.

Önemlidir; Suriyeli komünistler, bir yandan emperyalizmin işgal planlarına karşı mücadele ederken, diğer yandan, Suriye’nin tüm bölgede, politik olarak en önde bir ülke olmasını istiyorlar. Bunun da kavgasını veriyorlar.

Suriyeli komünist yoldaşlarımın - savaş ortamındaki - bazı güncel istemlerine baktım, Arapça olarak yazılan istekler şunlar:

“1) Suriye demokrasisini genişletelim.
2) Suriye’deki yaşamsal sorunları, hep birlikte çözelim.
3) Sanayi ve tarım işçilerinin tüm hak ve çıkarlarını koruyalım.
4) Suriye, devleti içinde yuvarlanan, halkı ve devleti çökertmeye çalışan tüm hırsız, dolandırıcı ve parazitlere karşı amansız bir mücadele verelim.
5) Rojava Kürtlerine tüm haklarını verelim...“

Üç. yılına giren, bu “paylaşım savaşı“ nda, Suriyeli komünistler böylesi, asgari önerilerde de bulunuyorlar.

Sevinç, budur. Komünist olmak ta budur.

Her yolun bir aşaması vardır.

Parentez açıyorum.

Türkiye’de tarihsel olarak ve sonrası, çok komunist ve parti oldu. Ama kendilerine ve kimliklerine sahip çıkamadılar. Onları, tarihe bırakıyorum, şimdilik…

Devam ediyorum.

Evet…Suriyeli komünist bir yoldaştan gelen bu haber ve eleştiri mektubu, beni bu notumu yazmaya zorladı. Çok iyi oldu. Birlikteliğin sevinci budur, bu olsa gerek.

Suriyeli yoldaşlarla birlikteyiz. Bağımsızlık, yurtseverlik ve eşitlik yolunda, birlikteyiz!

Suriye’yi çökertmek ve işgal etmek isteyen Amerikan ve siyonist planlara karşı hep birlikte olduk ve birlikteyiz.

Hep birlikte, yakında, çok modern bir Suriye kuracağız.

Hep birlikte, ilerde, ”Sosyalist Bir Suriye!” ve “Sosyalist Bir Orta-doğu”  kuracağız!...

Suriyeli, Orta-doğulu ve dünyalı komünist olmak, bizler için budur, bu oluyor!

Suriyeli komünist olmak ta budur!

Hiç yorum yok: