9 Mayıs 2014 Cuma

Ulussuz enternasyonalistler!
Demir Bilgin

 Türkiye tarihi, bir ibret tarihidir. İbret, arapçadır,  “ders“ çıkarma oluyor. Politik yaşamlarndan “ders“ almayanlara “arabi“ olarak: ibret ve ibretlik diyoruz. İbretlik, bu bağlamda, kendi kimliğini red-etmek oluyor. Ders, kendi ulusunu red-ederken başka ulusları savunmak ve onlar adına “enternasyonal“ olmak,  oluyor!

Örnekler çoktur. İkisini vermek istiyorum.

Bir: Liva İskenderunlular; Arabidir,  Araptır, Suriyelidir ve 1939’lardan beri TC’nin ilhakı altındadır. Liva İskenderunluların kendi ilhakını unutup, bizler “enter-nasyonalistiz“ demeleri ne anlama gelir?

Kendi kimliğini unutan ve red-eden bir insan ne ulusal ne de Enter-nasyonal olur. Olmaz!

Kendi kimliğini ve ulusunu inkâr eden bir insan,  zaten insan değil, insancık olur. Kimliksiz, ulussuz, tarihsiz  ve talihsiz bir “insancık“ olur.

İki: Kürdler. Tarihten silinmek istenen Kürdler. Kürdler, Orta-doğunun ortasında ve Türklerden önce yaşayan ve O bölgede yerleşen Kürdler. Tek istekleri, Kürd kimliği, Kürd devleti ve Kürd ulusu oluyor, değil mi?

Peki bu temel ilkeleri red-eden bir Kürd, nasıl enternasyonal bir Kürd olacaktır? Olur mu?

Ulusal bazında red-edilen bir Kürd,  uluslar toplamından oluşan “enternasyonal“ toplulukta nasıl yer alacaktır? Alabilir mi?!

Tarihsiz, kimliksiz, devletsiz ve ulussuz bir “enternasyonalist“ olmak nedir? Soru budur.

Yazılarımız; rotalarını ters-yüz edenlere karşı yazılardır.

Yazılarımız, kendini tanımayan ama “enter-nasyonalizmi“ örnek gösterenlere karşı yazılardır.

Kendini inkâr eden bir insan, zaten kendini inkâr etmiştir, enternasyonal sömürgeciliğin bir parçası olmuştur.

Yazılarımız, böylesi  kimliksizleştirilmiş  insanlara karşı yazılar oluyor.

Bu bakışla bu yazıyı yazdım. Bu doğrultuda, böylesi yazıları yazmak ve daha da çoğaltmak gereğini histettim. 

Elbette,  emperyalizmin,  insanları tarihsiz, ulussuz ve sürüye dönüştürdüğü bir zamanda böylesi yazıları yazmak ve her tarafa yaymak, önemli oluyor…

Bitiriyorum.

Ulus olmadan, enter-nasyonal  olunmaz, olmaz!

Ulus olmadan; bizleri ezen  emperyalist / enternasyonal ulusların  asimilasyonu ve baskısı olur.

Politikanın ABC’si bunlar.

Öğreniniz!

Hiç yorum yok: