30 Temmuz 2014 Çarşamba

Cumhurbaşkanlığı seçimine hayır!
Demir Bilgin
demir.bilgin@yahoo.dk

Bu bir yazı değil,  ilandır. Cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili fikirlerimi duyuruyorum. Aşikâr olsun istiyorum. İlanım açıktır: Cumhurbaşkanlığı ve seçimine hayır diyorum!

Türkiye'de, 10 Ağustos'ta yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimini, biz sosyalistler olarak, red-ediyoruz. Cumhurbaşkanlığı ve seçimi, Türkiye'de, sözümona, demokrasiyi genişletmek değil, aksine, Türkiye'de, ilerleme adına, ”şeriatçı cübbeler nizamını” kurmak içindir. 12 Eylül 1980'de temelleri atılan, ”şeriatçı cübbeler nizamı”, Abdullah – Recep – Fetullah (Ekmel ed-din) tarafından devam ettiriliyor ve nihai bir sona varılmak isteniyor. 10 Ağustos'ta yapılacak, ”Halk seçiyor”, cumhurbaşkanlığı aldatmacası ile, Türkiye ve tüm Anadolu halklarına, ”Kara Mekke” nizamı hayata geçirilmek isteniyor.

Bunları görüyoruz. Bunları biliyoruz.

Bunları bilen, ve görenler olarak,  cumhurbaşkanlığı seçimini red-ediyoruz.

Veba ile kolera arsında seçim bizim işimiz değildir, diyoruz.

Bunları bilmeyenlere ve görmeyenlere sesleniyorum:

12 yıl iktidarda olan , ilkel İŞİD'çi, katil Receb'i hâlâ tanımadınız mı?

Fetullah'ın öne sürdüğü şeriatçı Ekmel ed-din'imi bilmiyorsunuz?

Bunların ikisi de birdir. İkisi de sizler için ölümcüldür. İkisi de veba ile kolera gibidir. Ölümcüldür!

Bizlere dayatılan bu ölümcül seçime,  karşı çıkalım. Red-edelim. Hayır diyelim.

Cumhurbaşkanlığı ve seçimi, bizler için, Türkiye için ”kurtuluş” değildir.

Kurtuluş mu, kurtuluş yolunu çözecek, çareler bulmaktır. Çare mi, sosyalist bir Anadolu için mücadeledir! Sosyalizmdir.

Kurtuluş, sosyalizmdedir.

10 Ağustos'ta yapılacak, komedi cumhurbaşkanlığına seçimini red-edelim. Veba ile kolera arsında seçim bizim işimiz değildir, diyelim.

Unutmayalım; oy kullanmak ve oy demek, herşeyden önce, kimlik demektir. Oy kimliği, ben politik olarak kimim ve kime oy veriyorum demektir.

Bu bilinçle, halkımıza dayatılan bu açmazı red-edelim.

10 Ağustos'ta cumhurbaşkanlığı ve seçimine hayır, diyelim.

Hiç yorum yok: