30 Temmuz 2014 Çarşamba

Tayyip'in Muhafızları..."Ergenekon" zulmü unutulduktan sonra, çok zor olmayacağını anlıyoruz; M.Balbay, T.Özkan, D.Perinçek, S.Yalçın çoktan kapı açtılar, çoktan unuttular ve Erdoğan'ı sevmeye başladılar, Yüce Gök beni aşklarından korusun, "laf ola" diyorum ve pek de korkmuyorum.”

Çok yazık, cehepe ve mehepe ile akepe arasında ne fark var, fark kalmamışsa seçim yoktur, araya girmiş oluyorum, ve devamla, İhsanoğlu yalnızca, Erdoğan'ın "öfkesiz"olanı imiş, Gülen bunu çıkarmış bunları sıralarken utanıyorum. Birbirine bu kadar benzeyen bu iki adamın, Cumhuriyet söz konusu olduğunda, sahnesiz bir trajedi'yi ve tiyatrosu açısından,pek tatsız ve çok ağır bir fars'ı andıran günlükoyunlarına "seçim" diyebiliyorlar; hiç seçim görmemişler. Peki "gittiii", şimdi ne olacak, geride bıraktıklarından kurtulmak için otuz yıla ihtiyaç var, bu kadar ciddiyetsizlik sadece ürkütücüdür...”

Seçimlerin sonundayız.

Devrimci Durum'un başındayız.”

Yalçın Küçük

Ara rejime geçiyorum, demektir ki yazılarıma bir süre ara veriyorum. Kısa, telgraf usulü, kaydetmek durumundayım ve başlıyorum. Bir, Tayyip Bey seçilirse, ki büyük ihtimal, bir büyük devletin Ankara Büyükelçiliği'nin yaptırdığı sondaja göre, bu incelemeden on beş gün öncesi itibariyle, İhsanoğlu'nun yüzde 23 puanına mukabil Erdoğan yüzde 61 düzeyindedir, Ekmeleddin Bey'i, büyükelçi yapabilir ve Kahire'ye uygundur, öyle tahmin ediyorum. "Ergenekon" zulmü unutulduktan sonra, çok zor olmayacağını anlıyoruz; M.Balbay, T.Özkan, D.Perinçek, S.Yalçın çoktan kapı açtılar, çoktan unuttular ve Erdoğan'ı sevmeye başladılar, Yüce Gök beni aşklarından korusun, "laf ola" diyorum ve pek de korkmuyorum. İki, Erdoğan ile Gülen'in barışmalarını bekliyorum; hem ortaklıktan ve hem de zorlandıkları kavgadan, iki tarafda, ayrıca "Taraf" Gazetesi, kârlı çıktılar; kucaklaşmak yararlarınadır ve Erdoğan'ın sağlık sorunları dışında, bir engel görmüyorum. Tabii böyle bir isteğim yok, maddeyi ve gelişimini görmeye çalışıyorum. Ekmeleddin, Erdoğan'a, Gülen'in ikramıdır ve biz "okuntu" da diyoruz; Sirkeci'den alınmış bir güzel kutu Hacı Bekir'dir. Erdoğan'ın, seçimsiz Çankaya'ya çıkışını sağlıyorlar, "theend of elections", haber vermiştim, şimdi oynuyoruz. Lenin, bu hallerde, "yeni durum-yeni görevler" yazıları çıkarıyordu; nerede, ben, "beni aşar", demek zorundayım.

***
Mekteb-i Mülkiye'de bizler birbirimizi daha çok sütunlu salonda görürdük, sevinirdik, ancak sevinmediğimiz karşılaşmalarımız da oluyordu. Bazı arkadaşlarımız, hızla yaklaşırlar, acıklı bir yüzle, "çok sıkıştım,bir on liran var mı, hemen..."; hay Allah, biz, daha acıklı, "yook, nerede,son iki buçuk..." der demez, arkadaşımız, bize lütfeder, "ne yapiim, ver onu" derdi. Birden kolay kurtulma sevincimizin esiri olurduk. Verirdik, önceleri neden sevindiğini anlamazdık, sonra öğrendik, bu da bir meslekmiş; bizi ucuz bir kurtuluş havasıyla sevindirirlermiş, havadır, al-verişidir. İki buçuk lirayı hedef alırlarmış;biz mi sütunlu ya da sütunsuz salonlarda yetiştik.Oyunlarla büyüdük, ben mi, hep mahalle çocuğu kalmak istiyorum.

TUZAK

Güzel, amma, Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Tansel Çölaşan'ın hitabesine ise hiç sevinmedim, çok ucuz buldum; Temren, bana, Emin Çölaşan'ın aynı hitabeyi, daha önce yazdığını haber vermişti, görmüştüm, Tansel Hanımınki, kabak tadındadır. Özüne göre, Çankaya'ya bir yobaz seçilirse, kurtulacakmışız; biz sanki anaokulu öğrencileriyiz ve Emin'in sınıflarını ise çoktan geçtik, şimdi her tarafımızda delik var, kurtulmak o kadar kolay değildir. Yazık, Erdoğan'ın Çankaya'ya çıkışını önlemek ile, hiç bişi'den kurtulmayız; bu, kurtuluş düşüncesiyle, hainane bir oyundur. "Tuzak" demek daha uygun düşüyor; ne yazık, Çölaşan çifti düşüştedirler. Peki, "olmasın" ve ben inanıyorum, Erdoğan'ı yokuşa iten sara'sıdır, üstelik dört yıllık diploması yok; çıkarsa mutlak iner, zaman gelir, zaman kısadır orada tutmaya. Büyük araştırmacımız Soner Yalçın'ın henüz okumadığım kitapları dahi yetmez; bir de bu nedenle , "olmasın" diyorum. Çıkması akıllı insanın işine benzemiyor ve ben, üstelik, tek başına çıkmamasının hiç bi-işe yaramayacağını da ekliyorum. Bir de şunu, "devrimci durum", ilave ediyorum.

Çok yazık, cehepe ve mehepe ile akepe arasında ne fark var, fark kalmamışsa seçim yoktur, araya girmiş oluyorum, ve devamla, İhsanoğlu yalnızca, Erdoğan'ın "öfkesiz"olanı imiş, Gülen bunu çıkarmış bunları sıralarken utanıyorum. Birbirine bu kadar benzeyen bu iki adamın, Cumhuriyet söz konusu olduğunda, sahnesiz bir trajedi'yi ve tiyatrosu açısından,pek tatsız ve çok ağır bir fars'ı andıran günlükoyunlarına "seçim" diyebiliyorlar; hiç seçim görmemişler. Peki "gittiii", şimdi ne olacak, geride bıraktıklarından kurtulmak için otuz yıla ihtiyaç var, bu kadar ciddiyetsizlik sadece ürkütücüdür.

***

Peki devrimci mi, hızlı hareket eden yaratıktır.

Otuz yıllık işi, üç yıla sığdıran adam'dır.

***

Öncelikle hız meselesidir ve Marx'ın çok güzel saptadığı üzere karşı-devrim de devrim'dir. Şimdi ve günümüzde, devrimci ise, karşı devrimi görendir. Bu da genç olandır.

Demek oluyor, karşımızda pek çok monşer ve maşeri varlar. Bu tabiri "monşer", özellikle ayakları havada olanlar ve işleri çok basite alanlar için kullanıyoruz. Monşerler, çoklukla, idiosyncratical'dirler ve akıllarında kıtlaşma ve beyinlerinde kireçlenme teşhis edebiliyoruz. Aziz Nesin, ne kadar "ulusal" idi, aptallaştık diyordu, "monşer oluyoruz" çok daha uygundur. "Şekerim", aptallığın ilk aşaması anlamındadırlar ve öfkesizdirler.

DEVRİMCİ DURUM

Peki, "devrimci durum"ne oluyor, tabiibir tarafı,yönetememektir,ülkenin yönetilemediği mutlaktır. Peki, Tansel Hanım,Danıştay'da çok yükseldi, idare hukuku biliyor mu ve hiç sanmıyorum. Milletvekili Yalçın Akdoğan, başbakanadanışman olamaz veolursa,Esas Teşkilat,pek özlediğimiz arkadaşımız, Uğur Mumcu'nun pek çok kullandığı sözleriyle, tebdil ve tağyir edilmiştir, demektirvebuna,kısaca "durum" diyoruz.İlaveten, bir Erkan-ı Harbiye Reis-i Umumi'si, üniforması sırtında, bir tazemezarayataraksure, "Fatiha",okuyamaz, okursa,pekvahim"durum",hasıl olmuştur, artık bilebiliyoruz. Ben haber veriyorum vebiraz idare hukuku çalışmalarını tavsiye ediyorum.

KEMAL PAŞA SİYASETİ

Bir dedildir,geçmiş devrimleri, daha ciddi ve cesur ve gelecek devrimleri dahatemkinli veşartlarını özenliyazıyoruz. Şöyle de söyleyebilirim, Cumhuriyet Devrimi'nin, "Kemalist" de tabir ediyoruz, askeri yanını, çok abartmamak gerektiğini düşünüyordum, ancak, şimdilerde bu düşüncemi daha açıklıkla yazmakta biryarargörüyorum. Buna mukabil, siyasal yanını, adımları, Makyavelli anlamında,bilimsel planda, çok yüksekbuluyorum. Kemal ve Kazım Paşalar'ın "oyunları" dahiyane'dirler; bu açıdan da "dar kemalist" arkadaşlarımdan çok ayrılıyorum; şöyle,İzmir Mahkemeleri'nin bir çok bölümünü, bizim Silivri'de Özese Divanı misli "siyasi mahkeme" sayıyorum.Kazım Karabekir de akıl arkadaşı İsmet Paşa da kahramandırlar vekahramanlarımızı, boylarına göre,ölçmeyi ise hiçsevmiyorum. Tekkahramanlı panteonu isebizeyakışmamaktadırve bunu tekrarlamış oluyorum. Büyük Kurtarıcı'nınher tarafı boş olmamalıdır, yeteri kadar kahramanımız var. Çok kahramanlıyız ve çok mutluyuz.

***

Uzattığımın farkındayım, son inceleme, böleriz; insan aklındakini görüyor. Ben Cumhuriyet Devrimi'ni askeri açıdan kolay görüyordum, aklımdadır, Büyük Fransız Devrimi'ne, budefaher açıdan "kolay" dendiği zaman ilgisiz kalamıyorum. Alexisde Tocqueville, "L'AncienRégime" çalışmasında, hem kolay olduğunu ileri sürüyor ve hem de nedenini bulmaya çalışıyordu. Bu kitaptan aldığım değerlendirme şudur; La Revolutions'estfaite en 1789, parcequ'elleetaitdéjaa demi faite, Büyük Devrim, 1789 yılında yapıldı, çünkü, zaten yarı yarıya yapılmıştıve bunu çok düşündürücü buluyorum. Büyük Devrim'den önce,DespotismeEclairé, Fransa,eşitlik ve merkezileşmealanlarında çok ileri adımlar atmıştı ve Fransız Devrimi, bunları sürdürmüştür. Ve bunu bir "aydınlık" sayıyorum.

RESTORASYONDAN KARŞI DEVRİME

Büyüğüm, öğretmenim ve pek sevgili arkadaşım Doğan Avcıoğlu, birlikte pek çok hapisler yattığım ve hem birlikte mücadele ve hem de karşı karşıya kavgalar ettiğim arkadaşım Doğu Perinçek, Avcıoğlu'nun izinden, Demokrat Parti dönemini karşı devrim saydılar, katılmadım ve ben kemalist cumhuriyet'in restorasyonu olarakgörüyordum. Şimdi karşı devrimdeyiz ve12 Eylül 1980 tarihinde, en kabaca, en gerici veacımasızca, başlamıştır. Eylülizm, karşıdevrimin, yarısından fazlasını yapmıştır ve Erdoğan ve Gül ve diğerleri, Kenan Evren'in devamıdır. Şöylede söyleyebiliyoruz, 12 Eylül 1980 tarihinde, Türk Ordusu, karşı devrimci olmuştur. Şunu ekleyebilirim, Evren'den kalanlar, Evren'in eksiğini tamamladılar.

***
Erdoğan'ın Evren'i yargılaması ile Gülen'in de önüne, taksi şoförlerinin koydukları isimle, Tekmeleddin'i sürmesi, aynı türden sahne oyunlarıdırlar. Bunlara, karşı devrimi ,yerleştirme ve yayma gölge oyunları olarak bakmak durumundayız. İsteyen tarih cilvesi de diyebilir veEvren'i,bizim yargılayamamamız, tarihin bizebir oyunudur; ancak hemen ekliyorum, bu kadar gecikmeden sonra, biz Evren'i yormazdık. Çünkü biz, insanız, biz aydınız, biz solcuyuz ve bizde kin ve nefret yoktur, meraklılara ve kendine güven kaybına uğrayanlara haber veriyorum. Ayrıca en önemlisi,Erdoğan, Evren'i meşrulaştırmıştır; yargılaması, kendi kendini yargılaması anlamındadır. Ve biz bir taşla iki kuş vuruyoruz.

SEÇİM DEĞİL DARBE

Bir, 3 Kasım 2002 tarihine, "seçim değil darbe" dedim ve anındadır.İki,erken seçimintetikçileri, Kemal Derviş ile Devlet Bahçeli oldular, Bahçeli Partisi'ndenve Derviş, başbakanı Ecevit'ten habersiz tetiği çektiler. Üç, kirli işler prensi Derviş, Başbakanı Ecevit'ten uzaktı ve şimdi Kılıçdaroğlu'nun yanındadır ve Ekmeleddin işinde bir kurye rolündedir. Dört, Akepe'ye bile bile iktidar veren bu sözde seçimin praeter'i, saray muhafızı, o zamanki Genelkurmay Başkanı Kıvrıkoğlu ve yardımcısı Aydın Doğan'ın adamı Sedat Ergin'diler. Beş, Üç Kasım'da uçağa binip, karşı devrim'in halkla ilişkilerini, pi-ar, yapmak üzere Washington'a giden, Kıvrıkoğlu'nun halefi Erkan-ı Harbiye Reis-i Umumisi Hilmi Özkök oldular. Altı; Kıvrıkoğlu son anda, Özkök'ü, "mürteci" tavsifedip haber verdiler; bu haberin, bilenlerimi bilmeyenlerimimuhatap aldığını, kendince övdüğünü mü yerdiğini mi, ben bilmiyorum. Bildiğim, Derviş, Bahçeli, Kılıçdaroğlu, yaşları imkan veriyor, aynı işi yapıyorlar. Akepe'de stepne ve Tayyip Bey'de saray muhafızları arasındadırlar.

AKEPE’YE TUTSAK

Bir, Bahçeli, 2002 Erken seçimin tetikçisidir. İki, Gül'ü, türbanıyla birlikte, Çankaya'ya çıkaran adamdır. Üç, Milletvekili Halaçoğlu, profesör verektör yardımcıydı, Erdoğan'ın cumhurbaşkanı şartlarından yoksun olduğunu açıklamış, dört yıllık yüksek okul diploması olmadığını, inandırıcı bir şekilde ilan etmişti. Bahçeli, dilini kesti ve güya yüksek seçim kurulu'na başvurdu, başvuru, Çölaşan Ailesi düzeyindedir, bon pourkindergarten, diyoruz. Dört, Bahçeli Devlet, akepe'ye tutsaktır. Beş, başvurusu, Erdoğan lehine bir sahnedir ve zekası ancak buna imkan vermektedir.

SEÇİMLERE GİRMEYEN PARTİ

Bir, cehepe, 2007 seçimlerine girmedi, "seçimden kaçtı" demek istiyorum. Bunu zamanında televizyonlarda ve şiddetle ilan etmiş haldeyim. O sıradaki lideri tutsaktı, yazmış bulunuyorum. İki, Karabulut Kemal'in başında olduğu cehepe, 2010 Referandum'una uğramadı ve oy vermedi. Üç, Karabulut,hiç bir seçime cehepeliler'i sokmadı; akepe'nin hükümette olduğu zaman kesitinde, cehepe'nin bihakkın katıldığı hiç bir seçim olmamıştır. Dört, "seçimlerin sonu", hem teorik ve hem de ampirik bir durumdur. Beş, Barış Yarkadaş, şu anda cehepe'nin büyük teorisyeni ve sözcüsü olarak görünüyor ve a) anı-kitabında, Erdoğan'ın saralı olduğunu ilk yazanlardan birisiolmuştu, ben çok kullanmış haldeyim. b) Yarkadaş'ın o zaman da "Gerçek Gündem" adında birhaber sitesi vardı, Erdoğan'ın dört yıllık bir yüksek tahsili olmadığının kanıtları, bu sitede çoktur. Altı, Karabulut,Erdoğan'ın cumhurbaşkanı seçimine girmek için yasal şartlara sahip olmadığını bilen ademdir. Yedi, Karabulut, cehepe'ye sokulmuş bir gerici-görevlidir. Sekiz, Karabulut Kemal ve çatısı, Gülen'in,Tayyip Erdoğan'a hediyesidirler.

Seçimlerin sonundayız.

Devrimci Durum'un başındayız.

---------------
Kaynak: Oda TvHiç yorum yok: