4 Mart 2015 Çarşamba

Ahir Zaman Halifesi: Receb Tayyib Abdulmecid!Demir Bilgin

Halifelik mi, islamdan, Arap topraklarından çıkmıştır. Halife, birinin yerine geçen demektir. Halifelik mi, Hz.Muhammed'in ölümünden sonra, müslümanların dini görevlerini üstlenen ve bunu yerine getiren kişiler oluyor. Hz. Muhammed'in ölümünden  sonra, 4 Halife oluyor: Ebubekir (Ebu Bekr), Ömer (Ömer Bin Hattab), Osman (Osman Bin Affan) ve Ali (Ali Bin Ebu Talib)'dir. Halifelik, bu dört Halife'den sonra yok olmadı; yok olması bir yana ”mantar” gibi ”bitti.” Tarihsel olarak, değişik dönemlerin Halifeleri oldu: Emeviler, Abbasiler, Fatimiler, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin son Halifesi 2. Abdulmecid oldu. Sonu ”hüsran” oldu!

Ahir zaman Halifesi Receb mi?

Receb Tayyib, kendini şimdiden Halife ilan etmiştir. Ahir zaman Halifesi oluyor. 2.Abdülmecid'in yerini almak için uğraşıyor. İç siyaset ile dış siyasete  dair en kirli oyunları oynayarak kendini, 7 Haziran 2015'te yapılacak seçimler ile, tıpkı 2.Abdülmecid dönemi gibi, TBMM tarafından, resmi olarak, Halife ilan edilmesini bekliyor. Halife Receb, 3. Receb Tayyib Abdulmecid olmak istiyor!

3. Receb-i Abdulmecid olur mu, Receb'in uğraşı budur. 13 yıllık iktidar döneminin uğraşı budur. Suudi ve Katar'dan aldığı parasal destekle, yıkılan 2. Abdulmecid'in ”ahir zaman halifesi” olmak istiyor. 3.Receb-i- Abdulmecid budur. Bu yoldaki uğraşlara bir bakın:

Bir: Laik Suriye'ye savaş başlattı. Tutmadı. Kaybetti.

İki: Mısır dedi, güvendiği ”Müslüman Kardeşler” yok oldu. Kaybetti.

Peki son çare ne?

Receb için son çare mi?

Denize düşen ”yılana sarılır” derler. Receb için tek çare, tek umut,  İmralı'da  kaldı. Recep, İmralı'da rehin, APO'yla anlaşarak, HDP'yi ”parti olarak” 7 Haziran 2015 seçimlerine sokmayı başardı. Amaç: Ak Partisi'nin Anayasayı değiştirecek kadar milletvekili çıkarmasıdır ve ”tek başına” Anayasayı değiştirerek, Receb Tayyib'i, TBMM aracılığı ile, ”Halife” ilan etmesidir. Oyun budur.
Bu oyun tutar mı?

Seçimsel olarak tutar. Türkiye'de ”muhalefet” olmadığı için, Receb'in oyunu tutar...

Türkiye'de, 12 Eylül 1980'den sonra örgütlü ”muhalefet” olmadı. 1985'lerde ”12 Eylül 1980 faşizmi çözülüyor” dedik, ”çözülen faşizmin” yerini, ”islami faşizmi” aldı. Bu bağlamda, kendini ahir zaman Halifesi olarak ilan eden  Receb, 3. Abdülmecid olmaya adaydır. 7 Haziran 2015 olarak ve TBMM olarak durum budur.

Muhalefet mi, yoktur.

Kürd muhalefeti mi, Recebleşmiştir.

HDP' mi, sağla / solla, Kürtlükle, Türklükle ilgisi olmayan bir ”oyun partisidir.”

HDP'mi, şudur:3.Receb Abdulmecid'in Halife ilanına kurban giden bir partidir.

Başka muhalefet mi, şimdilik, yoktur...

Ama umut çoktur.

Anadolu toprakları vardır. Anadolu topraklarından fışkıran devrimci toprağı vardır. Tüm duraksamalara rağmen, Anadolu toprakları hiçbir zaman gericiliğe yer vermez. Vermeyecektir.

Ahir zaman Halifesi olmaya aday olan Receb Tayyib, 2. Abdulmecid kadar ”şanslı” olmayacağını bilmesi gerekiyor. 2.Abdulmecid, 3 Mart 1924'te Türkiye'den yurt-dışına sürgün edildi. 1944'te Paris'te öldü. Cenazesi Türkiye'ye kabûl edilmedi. Ama ”gömüleceği toprak” bulundu!

Receb'in sonu mu, daha  hazin olacaktır. Türkiye'de, ahir zaman Halifesi Receb'in ”cenazesini” kaldıracak insan bulunmayacaktır!

Şimdiden yazmış olduk.

Hem Receb'i, hem de oyun içinde olanları uyarmış olduk.Hiç yorum yok: